Dlaczego właśnie octenisept®? Fakty i Mity

Dlaczego właśnie octenisept®? Fakty i Mity. Z tego artykułu dowiesz się dlaczego wokół octenisept®u powstało tyle zamieszania. Ponad to poznasz jakie zmiany nastąpiły w charakterystyce produktu leczniczego i dlaczego? Dowiesz się również jak stosować octenisept®. Na co zwracać uwagę. Na te i inne pytania dotyczące octenisept®u i innych produktów zawierających oktenidynę, odpowiada Producent leku, firma schulke.

 

Redakcja
A A A
Dlaczego właśnie octenisept®? Fakty i Mity
Podziel się wiedzą – udostępnij

Dlaczego właśnie octenisept®? Fakty i Mity

Firma schülke to producent octenisept®u – oryginalnego leku na rany, błony śluzowe i skórę. Jest również producentem całej rodziny produktów na bazie oktenidyny, stosowanej do szeroko pojętej higieny człowieka i leczenia ran. Ponad to, od ponad 130 lat, schülke jest światowym liderem w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń pod hasłem „We protect lives worldwide”.

Dlaczego właśnie octenisept®? Fakty i Mity – schülke w Polsce

W Polsce firma jest obecna od ponad 25 lat. Pomaga w rozwoju nowoczesnej profilaktyki zakażeń oraz nowoczesnego podejścia w obszarze leczenia ran. Schülke jako firma wspierała i wspiera wszystkie aktywności edukacyjne i rozwojowe, także programy społeczne w obszarze profilaktyki zakażeń i leczenia ran dla środowisk profesjonalnych, w tym także skierowane do farmaceutów.

Dlaczego właśnie octenisept®: zmiana wskazań w leku octenisept® – skąd ta decyzja?

Na wniosek URPLMWiPB został wszczęty wniosek o potrzebę ujednolicenia wskazań octenisept®u w narodowych pozwoleniach w obrębie Unii Europejskiej. Celem tego było uporządkowanie rynku i dostosowanie się do przepisów Farmakopei Europejskiej (01/2008 :0927). Jednoznacznie określa ona, że do dużych, głębokich i rozległych ran należy używać tylko produktów sterylnych.

octenisept® nie jest lekiem sterylnym. Dodatkowo w Polsce został zarejestrowany w roku 1995 procedurą narodową. To pozwalało na posiadanie bardziej rozległych wskazań niż w innych krajach. Zatem, fakt zmiany wskazań w leku octenisept® w obszarze leczenia ran (aktualnie: na małe powierzchowne rany) wynika z dostosowania się do zapisów zawartych w Farmakopei Europejskiej oraz z uspójnieniem wskazań w obrębie UE. Takie zmiany dotyczą wszystkich produktów stosowanych do ran (w tym także generyków octenisept®u)

Dlaczego właśnie octenisept® – leczenie ran – Fakty i Mity

 • MIT – zmiany wskazań w octenisept®cie są związane z jakością produktu, jego dotychczasowym zastosowaniem.
  Zmiany wskazań w octenisept®cie nie wynikają ze zmian jakościowych octenisept®u. Potwierdza to również stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR) dotyczące octenisept®u. Jest ono dostępne na stronie Towarzystwa i pod linkiem:
  http://ptlr.org.pl/stanowisko-polskiego-towarzystwa-leczenia-ran-dotyczace-bezpieczenstwa-stosowania-produktu-leczniczego-octenisept/
  octenisept® to ponad 25 lat doświadczenia klinicznego w różnych ranach, w tym przewlekłych, jak owrzodzenia, odleżyny, czy oparzenia. To także rany pooperacyjne. Potwierdza to wiele publikacji oraz badań klinicznych dotyczących stosowania octenisept®u w ranach przewlekłych [1] do [5].
 • FAKToctenisept® nadal może być używany do małych powierzchownych ran, w tym pooperacyjnych i trudno gojących się ran.
  Rana to każde przerwanie ciągłości skóry, tkanek oraz ich uszkodzenie pod wpływem czynników zewnętrznych. Można je podzielić na otarcia, zadrapania naskórka, powierzchowne i głębokie [6]. Ponadto wyróżniamy rodzaje jak kłute, cięte, szarpane, tłuczone i inne.
  W zależności od długości procesu gojenia rany mogą być przewlekłe, których gojenie trwa powyżej 6-8 tygodni. Do powierzchownych używamy octenisept®u. Do rozległych ran głębokich, w celu płukania, przemywania, używamy sterylnego wyrobu medycznego octenilin® płyn – do irygacji ran.
 • MIT – w zakażonych ranach oraz z objawami infekcji klinicznej (zaczerwienienie, ból, obrzęk, temperatura, zapach) stosujemy produkty, które są wyrobami medycznymi (nie posiadającymi potwierdzonego spektrum działania w określonym czasie).
  Wytyczne postępowania z ranami zainfekowanymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, a także wytyczne prof. Kramera i współpracowników zostały opracowane w 2018 r. W jednoznaczny sposób podkreślają one, że w ranach z infekcją miejscową i objawami klinicznymi infekcji powinniśmy, poza wyrobami medycznymi, stosować produkty z oktenidyną i fenoksyetanolem (octenisept®). Jest to bardzo ważne ze względu na ich skuteczność przeciwdrobnoustrojową wobec szczepów wielolekoopornych, w tym także w warstwie biofilmowej. Również ze względu na szybki czas działania, to jest aktywność bójczą już po 1 minucie [7];[8].
 • FAKT – w ranach bez objawów infekcji, a w szczególności przewlekłych, można używać sterylnych wyrobów medycznych w celu oczyszczenia, przemycia i przepłukania rany.
  Wyroby medyczne, często nazywane lawaseptykami, służą głównie do oczyszczania mechanicznego rany. Posiadają w swoim składzie surfaktant, obniżający napięcie powierzchniowe rany. To zwiększa znacznie siłę czyszczenia, w tym usuwanie i niszczenie struktury biofilmu. Dodatek substancji antybakteryjnej jest w szczególności istotny w ranach przewlekłych. W celu zwiększenia efektywności i skuteczności tych działań używa się dodatkowo gąbek poliuretanowych. Mechanicznie zwiększają efekt oczyszczania rany, co jest jednym z ważniejszych etapów leczenia rany [4],[9],[10].
 • MIT – Na rynku występują sterylne produkty, które są zarejestrowane jako produkty lecznicze do płukania i przemywania rozległych ran.
  Na polskim rynku nie ma sterylnych leków, które mogą być stosowane do przemywania i płukania rozległych ran. Dotyczy to zarówno substancji zawierających oktenidynę z fenoksyetanolem, chlorheksydynę oraz PVP-J.
 • FAKT – Do przemywania rozległych ran powinny być używane produkty sterylne.
  Na rynku polskim sterylne produkty do przemywania ran występują tylko jako wyroby medyczne i są to m.in.:

  • etyhyloheksylogliceryna (oxadermol) + oktenidyna = octenilin płyn do irygacji
  • Betaina + polihexanid
  • Roztwór Ringera + polihexanid

Wyrób medyczny sterylny ma oznakowanie na opakowaniu sterile.

 • MIToctenisept® wykazuje działanie cytotoksyczne i kancerogenne.
  octenisept® jako produkt leczniczy ma potwierdzony badaniami brak działania cytotoksycznego, kancerogennego i mutagennego.
  Te badania potwierdzają także liczne publikacje dot. m.in. indeksu biozgodności BI. Wykazuje on, iż oktenidyna z wartością BI znacząco wyższą od 1 jest antyseptykiem o wysokiej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej. Jednocześnie jest antyspetykiem o niskim działaniu cytotoksycznym. Lek octenisept® posiada również badanie kliniczne, w którym porównywano wpływ roztworu Ringera i octenisept®u na tkankę rany w procesie ziarninowania. octenisept® wykazywał łagodniejsze działanie dla tkanki, a wręcz przyspieszał ziarnowanie [8],[11].
 • MIT – zmiany wskazań w CHPL dotyczą tylko octenisept®u
  Wszystkie produkty, które są generykami octenisept®u, czyli zawierające oktenidynę i fenoksyetanol pod inną nazwą handlową, mają zmianę wskazań. Wszystkie inne produkty dostępne na rynku, które nie są sterylne, są zobowiązane do zmiany wskazań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • FAKToctenisept® jest zalecany do stosowania przy każdej zmianie opatrunku szczególnie w ranach pooperacyjnych
  octenisept® jest lekiem, który posiada badania potwierdzające jego skuteczność i bezpieczeństwo. Posiada wskazania do stosowania w ranach jako profilaktykę przed zakażeniem. Szczególnie w ranach pooperacyjnych [13],
 • FAKToctenisept® ma przeciwskazania w płukaniu otrzewnej.
  Od wielu lat octenisept® ma przeciwskazania do stosowania w płukaniu otrzewnej, co wynika z kilku faktów. M.in. w procedurze płukania jamy otrzewnej powinien być rozcieńczony 1:1. Ponadto, substancja czynna dichlorowodorek oktenidyny nie wchłania się. Dlatego po płukaniu otrzewnej należałoby ją odessać. Z uwagi na brak dostatecznej ilości badań klinicznych w tym zakresie oraz ryzyko, jakie wiązało się z błędami związanym z użyciem nierozcieńczonego octenisept®u i nie odessaniu go, firma podjęła decyzję o wpisaniu płukania jamy otrzewnowej jako przeciwwskazania. Po kilku latach, w ramach zwiększenia bezpieczeństwa, dodano specjalną notatkę w postaci ostrzeżenia, że w ranach głębokich podczas płukania należy zapewnić odpływ produktu. W związku z wymogiem sterylności dla produktów leczniczych, stosowanych do ran głębokich (Farmakopea Europejska 01/2008 :0927), w produkcie octenisept® zostało usunięte wskazanie: płukanie ran,
 • FAKToctenisept® wykazuje skuteczność przeciwdrobnoustrojową w czasie 1 minuty na bakterie, grzyby i wirusy.
  Badania skuteczności potwierdzają, iż oktenidyna to najszybciej działająca substancja czynna spośród dostępnych antybakteryjnych. Dodatkowo jest jedną ze skuteczniejszych, które usuwają biofilm bakteryjny. Potwierdzają to liczne badania i publikacje dotyczące skuteczności oktenidyny
  w porównaniu z innymi substancjami antybakteryjnymi, prezentowanymi w licznych publikacjach zagranicznych i krajowych. [3]; [13}
 • MIT – szczepy bakteryjne wykazują oporność na octenisept® i oktenidynę,
  Bakterie nie wykazują oporności na octenisept® i produkty z oktenidyną. Ostatnio w wykładach i publikacjach pojawiły się prace, w których wskazywano, iż bakteria P.aeuroginosa poddana wielokrotnym rozcieńczeniom roztworu oktenidyny nabiera cech adaptacji. Autor pracy Shepard
  i współpracownicy wykazali, że pomimo cech adaptacji, których nabyła bakteria, stężenia handlowe produktów nadal były skuteczne wobec tego szczepu.
  Adaptacja jakiej podlega bakteria jest procesem odwracalnym i użycie stężenia handlowego produktu jest skuteczne, co potwierdzają prace badawcze [14],[15].
 • FAKToctenisept® zawiera dodatek betainy.
  Betaina to surfaktant, który zmniejsza napięcie powierzchniowe, co wspomaga oczyszczanie rany. Dlatego octenisept® w ranach z wysiękiem należy stosować w postaci gazików nasączonych płynem (tzw. przymoczki). W tej sytuacji należy odczekać do 5 minut i następnie osuszyć skórę wokół rany.
 • MIToctenisept® to jedyna propozycja firmy schülke
  schülke to firma, która od ponad 25 lat rozwija portfolio produktów stosowanych w leczeniu ran w Polsce wraz z profesjonalistami. Ta współpraca zaowocowała rozwojem portfolio stosowanego w leczeniu i pielęgnacji ran następującymi produktami:
  • Octenilin płyn – sterylny płyn do przemywania i płukania ran.
  • Octenilin żel – sterylny opatrunek w żelu.
  • Octenicare krem – krem do ochrony brzegów skóry wokół rany i podrażnionej skóry.
  • Schulke wound pad – sterylne gąbki poliuretanowe do oczyszczania mechanicznego rany.

Ponadto w higienie ciała używane są:

  • octenident® płyn do jamy ustnej,
  • octenisan® emulsja do mycia ciała,
  • octenisan® rękawice do mycia ciała,
  • octenisan® czepek do mycia włosów,
  • octenisan® saszetka do mycia miejsc intymnych.
 • FAKToctenisept® to nr 1 w obszarze leczenia ran w Polsce [12].

Od 27 września br. octenisept® zachowuje szeroki wachlarz wskazań:

  • Odkażanie i wspomagające leczenie małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcja skóry przed zabiegami niechirurgicznymi.
  • Wspomagające postępowanie antyseptyczne w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych.
  • Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych.
  • W obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego.
  • Pediatria (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego).
  • Dezynfekcja jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej).
  • Ograniczone czasowo, wspomagające leczenie antyseptyczne grzybicy międzypalcowej.
  • W obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny.

W wyniku zmian, jakie nastąpiły od dnia 27 września 2019 roku, octenisept® może być stosowany w opakowaniach ze starym opisem do wyczerpania zapasów.

Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. Z naszej strony deklarujemy dalsze aktywności na rzecz rozwoju, transparentności działań związanych z rozwojem leczenia ran w Polsce. Zapraszamy na portal edukacyjny antyseptycznie.pl, gdzie jest dostępne szkolenie edukacyjne w zakresie doboru opatrunków i inne szkolenia, w celu uzyskania certyfikacji w leczeniu ran.

Dlaczego właśnie octenisept®? Fakty i Mity – literatura:

 • Kramer A, Assadian O, Müller G, et al: Octenidine, chlorhexidine, iodine and iodophores, with introductory chapter antisepsis; in Kramer A, Assadian O (eds):Wallhäussers Praxis der Sterilisation, Desinfektion,Antiseptik und Konservierung, ed 1,reprint. Stuttgart, Thieme, 2008
 • Sopata M., Tomaszewska E., Muszyński Z., Ciupińska M., Kotlińska-Lemieszek A.: The pilot study assessing efficacy and versatility of novel therapy for neoplastic ulceration: clinical and microbiological aspects. Postep Derm Alergol 2013; XXX, 4: 237–245
 • Koburger T., Hubner N.-O., Braun M., Siebert J., Kramer A.: Standardized comparison of antiseptic efficacy of triclosan, PVP–iodine, octenidine dihydrochloride, polyhexanide and chlorhexidine digluconate. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1712–1719
 • Marzenna Bartoszewicz, Adam F[eliks] Junka, Przemysław Dalkowski, Elżbieta Słojewska-Poznańska, Patrycja Szymczyk, Aleksander Zuchowski.: Wrażliwość na wybrane antyseptyki klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa w formie biofilmowej i planktonicznej. Chir.Plast.Oparzenia 2016 T.4 nr 4; s. 131-138
 • Marzenna Bartoszewicz, Adam Junka, Przemysław Dalkowski, Maciej Sopata.: Wrażliwość klinicznych szczepów Enterococcus faecalis wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki
Forum Zakaż. 2017 T.8 nr 5; s. 337-343
 • Chirurgia pod red. Wojciecha Noszczyka – wydawnictwo PZWL Warszawa 2005
 • Jawień, A, Bartoszewicz, M, Przondo-Mordarska, A, Szewczyk, M, Kaszuba, A, Urbanek, T.: Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji. Leczenie Ran, 2012; 9(3), 59-75.
 • Kramer, Dissemond J, Kim S i wsp.: Consensus on wound antisepsis: update 2018. Skin PharmacolPhysiol 2018;31(1):28–58.
 • Samantha J.Westgate, Keith C. Cutting: In vitro evaluation of the single and multispecies biofilm prevention capabilities of two wound irrigation solutions and a topical antiseptic. Leczenie Ran 2014 (3):109-113
 • Bartoszewicz M. i wsp. Zasady postępowania miejscowego i ogólnego w ranach/owrzodzeniach przewlekłych objętych procesem infekcji. Forum zakażeń 2019;10(1):1-30.
 • Vanscheidt W., Harding K., Teot L., Siebert J.: Effectiveness and tissue compatibility of a 12-week treatment of chronic venous leg ulcers with an octenidine based antiseptic – a randomized, double-blind controlled study. Int Wound J 2012; 9:316–323
 • Dane IMS z roku 2018
 • CHPL octenisept z 27.09.2019
 • Shepherd MJ, Moore G, Wand ME, Sutton JM, Bock LJ. Pseudomonas aeruginosa adapts to octenidine in the laboratory and a simulated clinical setting, leading to increased tolerance to chlorhexidine and other biocides. J Hosp Infect. 2018;100(3):e23-e29.
 • Karpiński T – Efficacy of octenidine against Pseudomonas aeruginosa, European Journal of Biological Research strains; 2019 ;9(3) : 135-140
 • EMA Public summary of opinion on orphan designation EMA/COMP/264905/2010; Octenidine dihydrochloride for the prevention of late-onset sepsis in premature infants of less than or equal to 32 weeks of gestational age; https://www.ema.europa.eu/documents/orphan-designation/eu/3/10/755-public-summary-opinion-orphan-designation-octenidine-dihydrochloride-prevention-late-onset_en.pdf dostęp 30.10.2018

 

octenisept® 100 g płynu zawiera substancje czynne: Octenidinum dihydrochloridum (Oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g, Phenoxyethanolum (Fenoksyetanol) 2,00 g.

Wskazania do stosowania:

octenisept® jest wskazany do: odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. octenisept® jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Dawkowanie i sposób podawania:

Produkt leczniczy octenisept® zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej. octenisept® należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetarcie jałowym gazikiem, lub za pomocą przymoczka zapewniając całkowite nawilżenie. Dezynfekcja skóry i błony śluzowej: Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym octenisept® lub zwilżone poprzez rozpylenie leku bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych.

Należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania- minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 1 minutę. Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp produkt leczniczy rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni. Antyseptyka powierzchownych ran: Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept®. Leku octenisept® należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku.

W ranach z wysiękiem należy użyć octenisept®u w postaci przymoczka, zapewniając kontakt z raną oraz jej nawilżenie przez minimum 1 minutę, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut. Pielęgnacja szwów pooperacyjnych: Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept®®. Leku octenisept®® należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. Produkt leczniczy octenisept® działa odkażająco i znieczulająco. Odkażenie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowych gazików nasączonych nie rozcieńczonym produktem leczniczym octenisept®, promieniście od środka na zewnątrz rany.

Antyseptyka błony śluzowej pochwy: Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej pochwy zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że produkt leczniczy octenisept® skutecznie działa bakteriobójczo na różne bakterie m.in. Gram dodatnie i Gram ujemne. Antyseptyka żołędzi prącia mężczyzny: Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej żołędzi prącia zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę. Dezynfekcja jamy ustnej: Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml produktu leczniczego octenisept® przez 20 sekund.

Pielęgnacja kikuta pępowinowego: Do pielęgnacji kikuta pępowinowego należy używać gazika nasączonego lekiem octenisept®. Po 1 minucie należy osuszyć kikut oraz skórę wokół. Należy utrzymywać kikut pępowinowy dziecka w czystości i suchości. Sposób podawania: podanie na skórę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Nie należy stosować produktu leczniczego octenisept® do płukania jamy brzusznej. Oktenidyny dichlorowodorek jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się produktu leczniczego w większych ilościach do krwiobiegu, np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że oktenidyny dichlorowodorek w produkcie leczniczym octenisept® występuje tylko w ilości 0,1%, zagrożenie tą substancją jest mało prawdopodobne.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Uwaga: w celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany (np. drenaż, odsysacz). Stosowanie roztworu wodnego oktenidyny (0,1%, z fenoksyetanolem lub bez) do odkażania skóry przez zabiegami inwazyjnymi wiązało się z ciężkimi reakcjami skórnymi u wcześniaków z małą masą urodzeniową. Przed rozpoczęciem dalszych etapów interwencji należy usunąć wszelkie nasączone roztworem materiały, osłony lub fartuchy.

Nie należy stosować nadmiernych ilości ani nie należy dopuszczać do gromadzenia się roztworu w fałdach skóry lub pod pacjentem oraz do kapania na podkłady lub inne materiały, które stykają się bezpośrednio z pacjentem. Przed nałożeniem opatrunku okluzyjnego na miejsca, które były wcześniej poddane działaniu octenisept®u, należy upewnić się, że nie pozostał nadmiar produktu. Nie należy stosować do oka produktu octenisept®. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego octenisept® do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania.

Działania niepożądane:

Po zwilżeniu błony śluzowej pochwy rzadko może być odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia. Po płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się około 1 godzinę, ma to związek z działaniem produktu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny:

Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: nr 13036 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Podziel się wiedzą – udostępnij

Poznaj naszego eksperta

Redakcja

Każdego dnia do szpitali w całej Polsce trafiają osoby, które cierpią z powodu komplikacji powstałych na skutek nieodpowiedniej pielęgnacji skaleczeń, ran czy oparzeń. Jako redakcja portalu Zagojeni.pl uważamy, że lepiej takim sytuacjom przeciwdziałać niż je leczyć. Dlatego powstał nasz portal, który jest pierwszą w Polsce pełną i rzetelną bazą wiedzy na temat profilaktyki i leczenia różnego rodzaju ran. Mamy nadzieję, że zawarte tu informacje pomogą Państwu szybko i bezboleśnie wyleczyć każdą z nich.

Zostaw komentarz

Zobacz także

Szukasz fachowej pomocy? Sprawdź na mapie
Informacja: Twoje dane osobowe

Dziękujemy, że do nas zajrzałaś / zajrzałeś. Przejrzystość i bezpieczeństwo świadczonych usług to dla nas priorytet, dlatego prosimy – zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Jakie dane zbieramy?

Ta strona internetowa zbiera dane osobowe takie jak adres IP użytkownika oraz dane zawarte w plikach cookies (lub podobnych technologiach, np. local storage) zapisywanych na urządzeniach użytkownika, a także korzysta usług świadczonych przez firmy Google (m.in. Google Analytics) czy Facebook (m.in. Facebook Pixel).

Dlaczego zbieramy dane?

Wykorzystujemy je, aby analizować ruch na naszej stronie, oraz prowadzić działania marketingowe – promować nasze usługi, wyświetlać Ci oferty specjalne, reklamy dostosowane do Twoich zainteresowań itp. Podstawą zbierania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Schulke Polska z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000104818. Dane te są przekazywane jedynie ograniczonej liczbie firm, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług technicznych i reklamowych. Nie są przekazywane innym podmiotom w celu prowadzenia innych działań reklamowych, niż tylko te dotyczące produktów firmy Schulke Polska.

Jeśli wiesz już wszystko w sprawie wykorzystania Twoich danych przez tę stronę – prosimy zamknij to okno. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności, klikając w przycisk „Chcę wiedzieć więcej”. Dziękujemy!

Rozwiń